Privacyverklaring- Wet AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, waardoor wij in het kader van deze privacywetgeving gehouden zijn aan bepaalde voorwaarden te voldoen ter bescherming van de opgeslagen gegevens in ons adresbestand.

 

Lokaal 54 verwerkt bepaalde persoonsgegevens van personen omdat zij gebruik maken van onze diensten en/of omdat zij deze gegevens aan ons hebben verstrekt. Wij verwerken persoonsgegevens zoals: voor- en achternaam, adresgegevens, bankgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, website.

 

De berichten naar onze contacten gebeuren hoofdzakelijk per email en in een aantal gevallen per post.

De inhoud van de berichten bestaat uit uitnodigingen voor een bezoek aan exposities, berichten over kunstnieuws, uitnodigingen voor deelname aan kunstevenementen.

 

Wij behandelen de gegevens die opgeslagen zijn in ons adresbestand met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en stellen deze gegevens niet aan derden beschikbaar zonder expliciete toestemming van de betreffende personen.

 

Personen die zich uit willen schrijven uit het adresbestand kunnen dit doen door het sturen van een email aan:  annem@annemannaerts.nl

U wordt dan uit het adresbestand verwijderd.