Foke Stribos

schilderijen

Korte typering:

Hij schildert met brede streken kleur, vorm en ritme.

"Voorbij Randen en Rafels" is ruimte voor verbeelding!

Thematische uitgangspunten vindt hij veelal in bijbelse en filosofische ideeën, de direct omringende natuur (met haar wateren, land, licht en luchten), het schilderplezier zelf als experiment en uiteraard in de reflectie daarop.

 

Rick Vercauteren typeerde zijn ooit zijn werk:

Het werk van Foke Stribos bevindt zich veelvuldig op het kruispunt van figuratief en non-figuratief.

Hij ontleent zijn motieven en onderwerpen weliswaar aan de werkelijkheid maar vormt ze al schilderend telkens om.

En wel zodanig dat er tijdens het verregaand abstraheren vaak een nieuwe, picturale werkelijkheid ontstaat.

Het gericht zoeken naar precieze vormverhoudingen, het juiste ritme en vinden van originele kleurstellingen zijn de pijlers onder zijn boeiend oeuvre.    

‘Scharlakenrode stilte’ * is in mijn optiek een parel van een werk met een schitterend spel tussen grote en kleine vlakken.

Daarenboven is het coloriet nu eens fel en dan weer ingetogen. Chapeau!

 

Rick Vercauteren

Directeur Museum van Bommel van Dam, 2014**

**Vanaf 2016 is hij Conservator Museum Bommel van Dam

Quote n.a.v. publicatie jubileumboek: 10 Jaar Galerie Vermeulen

 

Opleidingen:

St. Joostacademie, Breda ,Vrije Grafiek: 1968-1973

Jan van Eyckacademie, Maastricht, Grafiek (experimenteel etsen), Modeltekenen en Kleurenonderzoek: 1973-1975

Stadsacademie voor toegepaste kunsten, Maastrich,t ,MO-akte Handvaardigheid: 1973-1980

Hoge School Rotterdam, opleiding tekenen: 1988-1990

Willem de Kooning Academie, Rotterdam,Beeldende vorming 1e graad CKV123:  2000-2001